فایل های دسته بندی زبانهای خارجی - صفحه 1

گام به گام نوین و باکیفیت زبان انگلیسی پایه هشتم

گام به گام نوین و باکیفیت زبان انگلیسی پایه هشتم (آپدیت سال تحصیلی جدید و دقیقا مشابه صفحه های کتاب)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گام به گام نوین و باکیفیت زبان انگلیسی پایه هفتم

گام به گام نوین و باکیفیت زبان انگلیسی پایه هفتم(آپدیت سال تحصیلی 1400-1401) و دقیقا مانند صفحه های کتاب

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوین و جامع درس هفت زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت نوین درس هفتم زبان انگلیسی پایه هشتم(آپدیت سال تحصیلی جدید)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوین و جامع درس ششم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت نوین و کامل درس شش زبان انگلیسی پایه هشتم(آپدیت سال تحصیلی جدید)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوین و جامع درس پنجم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت نوین وکامل درس پنج زبان انگلیسی پایه هشتم(آپدیت سال تحصیلی جدید)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوین و جامع درس چهارم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت نوین و کامل درس چهارم زبان انگلیسی پایه هشتم(آپدیت سال تحصیلی جدید)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوین و جامع درس سوم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت نوین درس سوم زبان انگلیسی پایه هشتم(آپدیت سال تحصیلی جدید)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوین و جامع درس دوم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت نوین درس دوم زبان انگلیسی پایه هشتم(آپدیت سال تحصیلی جدید)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جامع و کامل درس اول زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت نوین درس اول زبان انگلیسی پایه هشتم(آپدیت سال تحصیلی جدید)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی